David Hylander

Jag är frilansjournalist och redaktör. Det här är en blogg och ett artikelarkiv.

Posts Tagged ‘Mattias Göransson

Filter och webben: några kommentarer

with 2 comments

Det här är alltså en uppföljning på mini-intervjun med Mattias Göransson om hur Filter har valt att förhålla sig till webben.

Mattias säger:

”Istället kommer vår webb att fungera som ett komplement till papperstidningen. De händelser vi pekar fram mot i våra texter, kommer vi sedan att följa upp på webben när de väl inträffar. Precis som vi planerar att lägga ut våra kortare, mer debattdrivande texter allt eftersom de blir kalenderaktuella. Tidningen ger spaningen och »fördjupningen på förhand«, webben ger facit och kommentaren när händelsen väl inträffat.

Som jag ser det är det optimala att hitta ett system där webb och papper kompletterar varandra, och respektive medium används till det som det är bäst anpassat för.”

Det tror jag också. Mycket av den diskussion som pågår just nu handlar om att skissa på var gränsen går mellan den  journalistik som gör sig bäst på webben, och den som det fortfarande finns skäl att trycka på papper. Den slutsats som många av oss har börjat dra är att papperets del av kakan i slutändan kommer att bli ganska liten – ett komplement till webbjournalistiken snarare än tvärt om.

Grejen är ju att papper kostar, både pengar och tid. Så fort man börjar jämföra med webbens publiceringsformer blir kostnaderna för tryck och distribution av en papperstidning enorma. För att det ändå ska vara rationellt att publicera på papper så måste förstås vinsterna med pappersformen väga upp kostanderna.

I Filters fall går det att argumentera för att så är fallet. De erbjudet ett mervärde utöver texterna i sig: exklusivitet, ett behagligt och läsvänligt format, en produkt som är värd att spara och ställa i bokhyllan. Det är sånt som folk är beredda att betala för. Det är bättre än gratis, helt enkelt.

Filter kan dessutom kosta på sig kostanden i tid mellan det att en text blir färdig och att den når läsaren. Det enda de egentligen förlorar på vara en pappersprodukt är just interaktiviteten med läsarna… 

Vad gäller den tidskrift jag själv jobbar med, Novell, startade vi just med ambitionen att komplettera webben snarare än konkurrera med den. Men utvecklingen har gått oerhört snabbt under det dryga år som har gått sen vi började lägga upp planerna för Novell, och jag reviderar min uppfattning om hur man som magasinsjournalist ska förhålla sig till webben nästan från vecka till vecka.

Jag tycker till exempel att det vore väldigt spännande att publicera berättande reportage som är gjorda för webben, med webbens styrkor i åtanke, snarare än bara transkriberade från papperet. Vad skulle hända om man kombinerade reportagetext med ljud eller rörlig bild?

Att se hur magasinsvärlden tar sig an det här framöver ska hur som helst bli väldigt intressant. Om hur man har tänkt på ett par tidskrifter som har omfamnat webben kan du läsa här: InternetWorld och BusinessWeek.

Annonser

Written by David Hylander

23 januari, 2009 at 14:50

Mattias Göransson om Filters webbstrategi

with 4 comments

Jag läste Sofia Mirjamsdotters kommentar till Filters avsaknad av webbnärvaro med intresse. Självklart för att ämnet engagerar mig och för att jag läser Filter, men också för att jag som gammal Offside-praktikant (med Mattias Göransson som handledare) håller ett extra öga på allt som har med Offside och Filter att göra.

Så jag skickade iväg ett mail till Mattias för att höra hur Filter-redaktionen har resonerat kring sin närvaro (eller brist därav) på webben. Så här svarade han. Jag har styckeindelat för att underlätta läsning, i övrigt är det här Mattias svar i sin helhet:

Hur resonerade ni när ni valde bort webben när Filter lanserades?

Vi hade, och har, en plan för vad en Filterwebb ska innehålla (precis som det finns en flera år gammal plan för en Offsidewebb). Dock följer vi ganska gammaldags ekonomiska principer där man inte jobbar med riskkapital eller tar banklån, utan arbetar sig fram till ett kapital som sedan satsas på att utveckla företaget.

I vårt fall innebär det att vi fortfarande är ett privatägt litet bolag som kan skita i trender och nycker och kassa beslut som andra magasin och medieföretag numera tycks vara slavar under. Vad det gäller Filterwebben har vi helt enkelt inte cash och energi nog för att kriga på fler fronter än magasinet just nu – det är tillräckligt tufft som det är att få ihop så många bra texter varannan månad.

Att tidningen gick före webben säger sig självt: den finns i den reella, intäktsgenererande magasinsekonomin. Än så länge tjänar inga svenska magasin pengar på webben, så varför andra magasin ger bort sitt material på Nätet kan inte jag svara på – mer än att vi inte tänker göra det.

Istället kommer vår webb att fungera som ett komplement till papperstidningen. De händelser vi pekar fram mot i våra texter, kommer vi sedan att följa upp på webben när de väl inträffar. Precis som vi planerar att lägga ut våra kortare, mer debattdrivande texter allt eftersom de blir kalenderaktuella. Tidningen ger spaningen och »fördjupningen på förhand«, webben ger facit och kommentaren när händelsen väl inträffat.

Som jag ser det är det optimala att hitta ett system där webb och papper kompletterar varandra, och respektive medium används till det som det är bäst anpassat för.

Finns det några planer på att komplettera magasinet med en aktiv Filter-webb i framtiden? Har ni justerat er syn på webben under det här året?

Att lägga ut de långa Filtertexterna på webben har aldrig kommit på fråga, och kommer inte att göra det heller. Och anledningen är inte bara ekonomisk – utan bygger på människans allmänna läsbeteende. Det är inte praktiskt eller naturligt att läsa 40 000 (eller ännu längre) tecken långa texter på Internet. Kolla bara in hur folk gör med New Yorker – där p r i n t a r man de långa reportagen, för att trots allt läsa texterna på papper, när man går och lägger sig. Och hur 2000-tal är det? Snacka om att vara pre-Gutenberg, där var och en ska framställa sin kopia!

Och här närmar vi oss något jag tycker är intressant med hela debatten om webb kontra papper. Hela diskussionen brukar hamna i ett antingen-eller-resonemang, när jag är övertygad om att sanningen är både-och. Vissa saker är bäst på webben, och där kommer papper att försvinna. Vissa saker är bäst på papper, och där kommer webben aldrig att slå ut befintliga produkter.

Böcker och läsmagasin hör hemma i pappersvärlden, både av praktiska skäl och sett till i vilket sammanhang och i vilken tid på dygnet man tar till sig fördjupande och/eller emotionell information. Nyheter och snabba kommentarer – alltså rena fakta eller navigeringsupplysningar, som ska in i hjärnan snarare än hjärtat – funkar bäst på Nätet.

Vad gäller Filter och Offside ser jag helt enkelt fram emot att alla de magasin som i dag erbjuder ett journalistiskt torftigt och snuttifierat material – som man lika lätt, och till och med hellre – tillgodogör sig på Internet slås ut och lämnar marknaden, alternativt övergår till webbaserade versioner. I samband med det kommer det att bli tydligare för läsarna vad som är det ena eller det andra, och vad som är gratis och vad man får betala för. Den insikten är sällsynt i bloggvärlden, där många tycks utgå från att allt är nyhetsjournalistik.

Jag har en hel del tankar om det här (särskilt med utgångspunkt ifrån den liknande situation vi befinner oss i med Novell). Men det här blir ett långt blogginlägg, så jag ber att få återkomma med dem.

Om du inte har läst SSBD-inlägget än, gör det. Där finns även ett svar från Ivar Ekman på Filter i kommentarerna.

Written by David Hylander

22 januari, 2009 at 14:20